fbpx

Liiketoimintasuunnitelma

Kaiken menestyvän liiketoiminnan perusta

Liiketoimintasuunnitelma määrittelee, miten liikeideaa lähdetään toteuttamaan käytännössä. Se kuvaa yrityksen toimintaympäristön, toimintatavat ja tavoitteet tulosbudjetin sekä rahoitus- ja kassavirtalaskelmien muodossa. Hyvä liiketoimintasuunnitelma on paras lähtökohta yrityksen perustamiselle. Seuraavia kysymyksiä tulee pohtia erittäin tarkasti.

u

Miksi yritys on olemassa?

Mitä tuotteita ja palveluita yritys myy?

Kenelle yritys myy?

Missä ja miten yritys toimii?

Millä tavalla yritys kehittyy ja kasvaa?

Millä tavalla yritys hallitsee riskit?

Liikeidea

 • Mitä yritys myy?
 • Kenelle yritys myy?
 • Miten yritys myy?
 • Miten yritys toimii?
 • Missä yritys toimii?

Osaaminen

 • Minkälainen koulutus yrittäjällä on?
 • Minkälainen työkokemus yrittäjällä on?
 • Minkälaista osaamista pitää vielä hankkia?

SWOT-Analyysi

 • SWOT eli Strengths (Vahvuudet), Weaknesses (Heikkoudet), Opportunities (Mahdollisuudet), Threats (Uhat)
 • Analyysi kertoo liikeidean, yrittäjän ja yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.
 • Analyysissä pohditaan sisäiset ja ulkoiset asiat, nykytila ja tulevaisuus sekä myönteiset ja kielteiset asiat.
 • Miten kehität vahvuuksia?
 • Miten poistat heikkouksia?
 • Miten hyödynnät mahdollisuuksia?
 • Miten torjut uhkia?

Tuotteet ja Palvelut

 • Mitä tuotteita ja palveluita yritys tuottaa?
 • Miten yrityksen tuotteet ja palvelut eroavat kilpailijoiden vastaavista?
 • Miten asiakkaan ongelmat ratkaistaan?

Asiakkaat

 • Ketkä ovat yrityksen asiakkaita?
 • Kuinka paljon yrityksellä on potentiaalisia asiakkaita?
 • Missä asiakkaat sijaitsevat?
 • Mitkä ovat asiakkaiden perusteet ostopäätökselle?
 • Mitä asiakkaiden tarpeita tuotteet ja palvelut tyydyttävät?
 • Mitkä asiakkaiden ongelmat tuotteet ja palvelut ratkaisevat?

Toimiala ja Kilpailu

 • Yrityksen toimiala
 • Kilpailutilanne

Markkinointi, Myynti ja Mainonta

 • Miten yritys markkinoi tuotteitaan ja tavoittaa asiakkaansa?
 • Ketkä ovat asiakkaita?
 • Paljonko asiakkaita on yrityksen toimialueella?
 • Millaisiin ryhmiin asiakkaat voidaan jakaa?
 • Paljonko asiakkaat ovat valmiit maksamaan tuotteista ja palveluista?
 • Miksi asiakas valitsisi yrityksen tuotteet ja palvelut kilpailijoiden sijaan?
 • Yrittäminen on myyntityötä
 • Miten asiakkaan tarpeet tunnistetaan?
 • Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa

Hinnoittelu

 • Miten yritys hinnoittelee tuotteet ja palvelut?

Riskit

 • Yritystoimintaan liittyy aina monenlaisia riskejä
 • Riskit pitää tunnistaa, että niihin voi varautua ja niiltä suojautua
 • Riski voi olla myös mahdollisuus
 • Riskejä voivat olla liikeriski, henkilöriski, sopimus- ja vastuuriski, tietoriski, tuoteriski, ympäristöriski, keskeytysriski, rikosriski, paloriski
 • Riskienhallinta tulee olla ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä

Aineettomat Oikeudet

 • Immateriaalioikeudet (vähennetään kopioinnin riskiä)
 • Patentti
 • Pikkupatentti
 • Tavaramerkkisuoja
 • Mallisuoja
 • Salassapitosopimukset

Rahoituslaskelma

 • Rahoituslaskelmassa selvitetään rahan tarve ja mistä rahaa saadaan.

Kannattavuuslaskelma

 • Kannattavuuslaskelma kertoo paljonko tuotteita ja palveluita pitää myydä, että yritystoiminta on kannattavaa.

Myyntilaskelma

 • Kannattavuuslaskelman osoittama minimilaskutustavoite jaetaan eri asiakasryhmien kesken.

Kirjanpito

 • Tilitoimiston, kirjanpitäjän ja kirjanpito-ohjelman valinta

Vakuutukset

 • Tarvittavien vakuutusten ottaminen

Katso Palveluiden Hinnat

LISÄARVOA DIGIMARKKINOINTIIN

Kiitos - Liittyminen Onnistui.

Pin It on Pinterest

Share This