fbpx

Miten myydään helpommin?

Verkkokauppa Yritykselle

Myyntiprosessi tehostuu

Verkkokauppaa suunniteltaessa kannattaa pohtia seuraavia asioita. Miten saadaan nykyiset asiakkaat asioimaan jatkossa verkossa? Miten saadaan uusia asiakkaita verkkokauppaan? Miten sitoutetaan jo kerran ostaneet asiakkaat verkkokauppaan ja tehdään heistä vakioasiakkaita verkkokaupassa? Miten verkkokauppa optimoidaan tehokkaaseen myyntikuntoon? Tässä haasteellisessa tilanteessa WordPress + WooCommerce on hyvä ratkaisu. WordPress ja WooCommerce yhdessä mahdollistavat toimivan verkkokaupan rakentamisen. WooCommerce on käytännössä lisäosa, joka asennetaan WordPress julkaisujärjestelmään. WooCommerce perusosalla voidaan verkkokauppaan lisätä tuotteet (tuotteen nimi, hinta, tuotekuvat, tuotetiedot ja tuoteryhmät). Perusosa muodostaa myös automaattisesti kauppasivun, ostoskorin, maksusivun ja asiakkaan tilisivun.

Laadukkaan verkkokaupan hyödyt

WooCommerce toiminnallisuudet:

Alustaa ylläpidetään ja kehitetään

WordPress ja WooCommerce alustoja tullaan ylläpitämään ja kehittämään myös jatkossa aktiivisesti, joten tulevaisuus on turvattu näiden työkalujen kanssa.

Ulkoasu räätälöitävissä

WooCommerce verkkokaupan ulkoasu on räätälöitävissä sinun toiveiden mukaiseksi. Tämän mahdollistaa WordPress + Divi + WooCommerce yhdistelmä, jolla Digiagentti tekee verkkokaupat.

Tuotteiden ylläpito

WooCommerce verkkokaupassa tuotteiden lisääminen ja ylläpito on helppoa.

Kassajärjestelmä

WooCommerce verkkokauppaan voidaan liittää useita maksujärjestelmiä helpottamaan asiakkaan maksuprosessia.

Ostaminen on helppoa

WooCommerce verkkokaupassa asiakkaan ostoprosessi tehdään helpoksi. Kaikki tapahtumat tallentuvat muistiin ja yritys saa tarvittaessa sähköposti-ilmoitukset tilauksista. Asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavat monet tekijät verkkosivuston ja verkkokaupan visuaalisuudesta ja käytettävyydestä, maksu- ja toimitustapoihin. Kokonaisuuden pitää toimia moitteettomasti. Ostopolun eri vaiheita pitää seurata analytiikalla ja tutkia missä vaiheessa asiakkaita tippuu ostopolulta pois.

Konversio-optimointi

Verkkokauppa rakennetaan asiakkaan ostopolkua ja korkeaa konversioita ajatellen. Ulkoasu räätälöidään asiakkaan tuotteille ja palveluille. Tarkka kohderyhmä, mitattavat konversiopisteet, markkinointi toimenpiteet ja verkkokaupan kasvu auttavat kokonais myynnin kasvussa.

Verkkokaupan Haasteet

Seuraavat asiat saattavat muodostua verkkokaupoissa haasteiksi tai ongelmiksi.

u

Tarpeita ei ole määritelty

Verkkokauppa ei palvele oikein asiakasta tai yritystä. Tarpeita ei ole siis määritelty tarpeeksi hyvin.

u

Sisältöihin ei panosteta

Sisältöihin ei panosteta tarpeeksi ja täten hakukoneet eivät löydä tuotteita tai sisältöjä.

u

Kehittämiseen ei panosteta

Verkkokaupan kehittämiseen ei panosteta tarpeeksi. Kehittäminen vaatii käytännössä yhden työntekijän täysipäiväisesti.

u

Hakukoneoptimointi puuttuu

Hakukoneoptimointiin ei panosteta tarpeeksi ja kilpailijat voittavat yrityksen verkkokaupan hakutuloksissa ja hakukone näkyvyydessä.

u

Maksettu mainonta puuttuu

Maksettuun mainontaan (Facebook, Google) ei panosteta tarpeeksi ja kilpailijat voittavat yrityksen verkkokaupan näkyvyydessä.

u

Laajennettavuus puuttuu

Verkkokaupan laajennettavuutta ei ole otettu huomioon projektin alkuvaiheessa ja tämä muodostuu ongelmaksi, kun verkkokaupan tuotemäärät ja myyntimäärät kasvavat. Pahimmassa tapauksessa verkkokauppa-alustaa joudutaan vaihtamaan jossain vaiheessa.

Miksi Ostaminen Peruutetaan Verkkokaupassa?

Tutkimuksen mukaan (Paytrail 2019) seuraavat asiat ovat aiheuttaneet ostojen peruutuksia verkkokaupoissa.

]

Liian kallis

Kokonaishinta toimituksineen oli liian kallis.

]

Ei maksutapaa

Verkkokauppa ei tarjonnut asiakkaan haluamaa maksutapaa.

]

Tekniset ongelmat

Verkkosivustolla oli teknisiä ongelmia.

]

Maksuprosessi

Maksuprosessi ei toiminut.

]

Epävarmuus ehdoista

Epävarmuus ehdoista (palautuskäytäntö, toimitusmenttely, …)

]

Henkilötiedot

Henkilötietojen rekisteröinti tuntui liian vaivalloiselta.

]

Epäluotettava

Verkkokauppa tuntui epäluotettavalta.

]

Pankkitunnukset

Asiakas ei halunnut tai voinut käyttää pankkitunnuksia.

]

Haku puuttuu

Asiakkaalla ei ollut mahdollisuutta hakea tuotetta itse.

Verkkokaupan Markkinointi

Kun verkkokauppa on rakennettu ja toiminta valmis ei kukaan tiedä sen olemassa olosta. Nykyiset asiakkaat tulee saada verkkokauppaan. Kaikissa asiakaskanavissa (sähköpostilista, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter) tulee kertoa viestiä uudesta verkkokaupasta. Mainosta kivijalkaliikkeessä, että uusi verkkokauppa on avattu. Muista puskaradio eli suusta suuhun markkinointi, johon voidaan tehdä suosittelukampanja ja antaa alennusta verkkokaupassa. Uusien asiakkaiden hankinta on erittäin tärkeä osa verkkokaupan markkinointia. Uudelleenmarkkinointia kohdistetaan niihin kävijöihin, jotka ovat jo käyneet verkkokaupassa, mutta eivät ole vielä ostaneet. Tässä toimii kohdennettu Facebook mainonta. Asiakkaat, jotka ovat jo ostaneet, niin heille voidaan kohdistaa sähköpostimarkkinointia ja kohdennettua Facebook mainontaa. Uusien tuotteiden kohdalla voidaan tehdä kampanjoita isommille kohderyhmille.

Sosiaalinen media

Sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää verkkokaupan markkinoinnissa.

Sähköpostilista

Verkkokauppaan tulee asentaa mahdollisuus asiakkaille liittyä yrityksen / verkkokaupan sähköpostilistalle.

Hakukoneoptimointi

Verkkokauppaan ja tuotekuvauksiin tehdään sisältöä, jota potentiaaliset asiakkaat hakevat hakukoneista.

Maksettu mainonta

Verkkokaupan markkinoinnissa käytetään hyväksi maksettua mainontaa, joka on investointi. Tässä hyödynnetään Facebook mainontaa ja Google Ads mainontaa, jossa viestiä kohdennetaan avainsanoilla, hakusanoilla ja kohderyhmillä. 

Verkkokaupan Kilpailu

Verkkokauppa kilpailee näkyvyydestä ja menestyksestä muiden samalla toimialalla olevien verkkokauppojen kanssa. Kilpailua käydään myös kivijalkaliikkeiden kanssa.

Kilpailijoiden hakusanat

Tutkitaan mitä hakusanoja kilpailijat käyttävät omissa verkkokaupoissaan.

Verkkokaupan Kehittäminen

Verkkokauppaa tulee kehittää jatkuvasti. Verkkokauppaa tulee optimoida jatkuvasti. Hylätyt ostoskorit pyritään kääntämään toteutuneiksi kaupoiksi.

Optimointi

Verkkokaupan optimoinnilla tarkoitetaan asiakkaan oston helpottamista. Verkkokaupan tulee olla selkeä ja ostoskoriin lisäämisen olla helppoa ja tilausprosessin toimia moitteettomasti. Testataan, että verkkokauppa toimii kaikilla laitteilla hyvin. Tetataan, että verkkokaupan latausajat ovat nopeita. 

U

Hakukonenäkyvyys

Hakukonenäkyvyyttä optimoidaan seuraamalla analytiikkaa, mistä kävijät tulevat verkkokauppaan, testaamaal uusia hakusanoja ja maksettua mainontaa.

Verkkokaupan Hakukoneoptimointi

Verkkokaupan hakukoneoptimointia voidaan tehdä seuraavalla tavalla. Valitaan verkkokaupan tärkeimmät tuotteet liittyen ydin liiketoimintaan, katteisiin ja myyntimääriin. Tutkitaan millainen on tuotteita ostava asiakas. Tutkitaan minkä perusteella asiakas vertaa tuotetta toiseen tuotteeseen. Tutkitaan mitä asiakkaat yleisimmin kysyvät tuotteista. Tehdään hakusanalista ja kirjoitetaan tuotekuvaukset. Kirjoitetaan muita sisältöjä littyen verkkokaupan toimialaan. Hyödynnetään tarvittaessa sosiaalisen median vaikuttajia ja linkitetään tuotteita muualle internetiin. Tätä prosessia toistetaan niin monelle tuotteelle kuin mahdollista.

Tärkeimmät tuotteet

Tutkitaan verkkokaupan tärkeimmät tuotteet ja hakukoneoptimoidaan niihin liittyvä sisältö eli hakusanat, tuotekuvaukset ja muu sisältö (blogi).

Katso Palveluiden Hinnat

LISÄARVOA DIGIMARKKINOINTIIN

Kiitos - Liittyminen Onnistui.

Pin It on Pinterest

Share This