Jokainen yritys tarvitsee

Nykyaikaiset verkkosivut yritykselle

Tuovat lisää asiakkaita ja kasvattavat myyntiä
81 / 100

Verkkosivut yritykselle eli myyntiä lisäävät verkkosivut ovat yrityksen tärkein voimavara. WordPress verkkosivut ovat varma valinta yritykselle, joka haluaa rakentaa verkkosivuista myyntikoneen – eikä vain digitaalista käyntikorttia. Tehokas verkkosivusto houkuttelee kävijöitä, herättää huomiota, kannustaa osallistumaan, tekee konversioista helppoja, osallistaa ja mukautuu. Laadukkaat verkkosivut sisältävät kaikki tarvittavat toiminnallisuudet ja sisällöt uusien asiakkaiden hankintaan ja nykyisten asiakkaiden hyvään palveluun. Verkkosivujen jatkuva kehittäminen ja sisällön päivittäminen auttavat yritystä menestymään kovassa kilpailussa.

Verkkosivut yritykselle tavoitteet

Mitä asioita verkkosivujen avulla halutaan saavuttaa? Verkkosivuilla on useita tavoitteita, jotka kaikki tukevat liiketoimintaa.

 • Hyvä verkkosivusto saa potentiaalisen asiakkaan ottamaan yhteyttä yritykseen yhteydenottolomakkeen avulla.
 • Hyvä verkkosivusto saa potentiaalisen asiakkaan tulemaan mukaan yrityksen sähköpostilistalle, koska hän tietää, että tarjolla on vinkkejä, neuvoja ja muuta lisäarvoa asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi.
 • Verkkosivujen tavoite voi olla, että asiakas varaa kalenterista ajan jatkokeskustelua varten.

Verkkosivujen sisältö

 • Minkälaista sisältöä verkkosivuille pitää tuottaa? Ketkä kuuluvat yrityksesi kohdeyleisöön? Minkälaisista sisällöistä he ovat kiinnostuneet? Millä hakusanoilla / hakulausekkeilla he etsivät sisältöä ja verkkosivustoasi? Kuinka moni internetin käyttäjä käyttää juuri näitä avainsanoja?
 • Verkkosivuille kannattaa kirjoittaa sisältöä, joka on aina ajantasalla eli ”ever green” sisältöä. Tämän lisäksi on hyvä kirjoittaa blogiin myös artikkeleita, jotka ovat omaa sisältöä ja varmistaa, että se on ajantasaista.
 • Tarjotaan kävijöille merkityksellistä ja yksilöllistä sisältöä, jota kävijät todennäköisesti myös jakavat spontaanisti sosiaalisessa mediassa. luodaan myös hyperlinkkejä tärkeinä pidetyille verkkosivuille.
 • Verkkosivujen sisällön tulee antaa kävijöille sitä tietoa, jota käyttäjät ovat tulleet hakemaan. Sopivien avainsanojen valinta on tärkeää hakukoneoptimoinnin onnistumisen kannalta. Katsotaan kuinka monta hakukyselyä näillä avainsanoilla tehdään. Tutkitaan kuinka paljon kilpailua näihin avainsanoihin liittyy.
 • Verkkosivuille tulee kirjoittaa paljon teksti sisältöä jo pelkästään Googlea varten (hakukoneoptimointi). Tämän lisäksi sisältöä tulee olla myös muussa formaatissa eli käytetään kuvia, videoita ja infograafeja.

Verkkosivujen hyödyt

Hyvät verkkosivut sisältävät kaiken tarvittavan.

 • Verkkosivujen pitää toimia aina oikein. Hyvin toimivat verkkosivut pitävät huolen sinun yritysimagosta ja brändistä.
 • Oikein rakennettuna verkkosivut tuovat sinulle lisää näkyvyyttä, asiakkaita ja myyntiä. Verkkosivut toimivat myyntikoneena, joka toimii vuorokauden jokaisena hetkenä.
 • Hyvät verkkosivut palvelevat yrityksen strategiaa ja mahdollistavat menestymisen myös tulevaisuudessa.
 • WordPress on alustana joustava ja asiakkaan tarpeisiin mukautuva julkaisujärjestelmä. Divillä pystytään toteuttamaan visuaalisesti ja toiminnallisesti riittäviä kokonaisuuksia, että yrityksen digimarkkinoinnin tavoitteet voidaan saavuttaa.
 • Hyvät WordPress verkkosivut ovat responsiiviset ja mukautuvat saumattomasti niin isolle tietokoneen näytölle kuin tabletille ja erityisesti mobiilissa kännykän näytölle.
 • Kaikki yritykset tarvitsevat nykyään mobiilit verkkosivut, joita voi käyttää missä ja milloin vain. Asiakkaita pitää pystyä palvelemaan jatkuvasti.
 • Verkkosivut hakukoneoptimoidaan, jotta ne löytyvät helposti Googlesta ja yritys saa ilmaista näkyvyyttä ja kävijöitä verkkosivuille. Kävijät muunnetaan maksaviksi asiakkaiksi prosessin seuraavissa vaiheissa.
 • Google Analytiikan avulla hoidetaan verkkosivuston seuranta, analysointi ja raportointi. Analytiikan avulla tiedetään kaikki tarvittava, että verkkosivuista voidaan rakentaa myyntikone, joka auttaa sinua myös liiketoiminnan kehityksessä.
 • Verkkosivujen laadukas sisältö eli tekstit, kuvat ja videot auttavat asiakasta ostoprosessin eri vaiheissa ja luottamuksen syntymisessä. WordPress + Elementor Pro yhdistelmällä saadaan sisällöistä täysi hyöty irti.

Verkkosivujen toteutus prosessina

Sinun toiveet ja tarpeet huomioidaan prosessin kaikissa vaiheissa.

 • Katsotaan nykytilanne ja käydään keskustelu sinun toiveista, tarpeista ja tavoitteista.
 • Suunnitteluvaiheessa hahmotellaan verkkosivuston rakenne, valikot, fonttien tyylit ja koot sekä katsotaan valittavat värit. Tarvittavat sisällöt pyritään sopimaan mahdollisimman tarkasti.
 • Verkkosivujen toteutuksessa rakennetaan kaikkien sivujen sisältämät osiot ja moduulit sekä tehdään tarvittavat linkitykset. Toteutus voidaan tehdä kerralla julkaisuna tai sisältöä voidaan julkaista myös osissa, jos asiakas toimittaa sisältöä vaiheittain.
 • Tarvittavat sisällöt lisätään sivustolle. Sisällöt voidaan lisätä sivustolle sitä mukaan, kun niitä valmistuu. Sisältövastuut sovitaan yhdessä.
 • Verkkosivut julkaistaan, kun ne ovat valmiit. Tätä ennen sivustolle pääsy estetään WordPress lisäosan avulla. Vain käyttöoikeudet omaava henkilö pääsee näkemään keskeneräisen sivuston ja voi antaa palautetta.
 • Verkkosivut vaativat jatkuvaa ylläpitoa, että ne toimivat oikein ja turvallisesti. Ylläpidolla varmistetaan, että verkkosivuston viimeisin alustaversio on käytössä, teema ja lisäosat ovat ajan tasalla. Varmuuskopioinnista huolehditaan riittävän usein.
 • Kaikki verkkosivut vaativat jatkokehitystä, että liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin voidaan vastata myös digitaalisen markkinoinnin keinoin. Verkkosivuston alustaan, teemaan ja lisäosiin tulee jatkuvasti uusia ominaisuuksia, jotka pitää pystyä ottamaan hyötykäyttöön, että pysytään kehityksen kärjessä ja maksimoidaan taloudellinen lisäarvo yritykselle.

Sinua palvelee

Juha Savilaakso

Juha Savilaakso

Perustaja, Toimitusjohtaja
DI, KTM, Yrittäjä
Juha Savilaakso on diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri Oulun yliopistosta. Juhalla on myös jatko-opinnot Aalto yliopiston koulutusohjelmista Financial Executive ja Liiketoiminta 360 sekä yrittäjän ammattitutkinto Careeriasta. Nyt hän auttaa yrityksiä menestymään digitaalisen markkinoinnin avulla.

Työkalut joita käytän

WordPress on ilmainen avoimeen lähdekoodiin perustuva julkaisujärjestelmä, jolla on tehty 35% internetissä olevista verkkosivuista – blogeista reaaliaikaisiin uutis-sivustoihin.
Elementor Pro on paras WordPress verkkosivujen rakentamiseen tarkoitettu työkalu. Elementoria käyttää yli 5 miljoonaa ammattilaista.
Elementor verkkosivujen rakennukseen tarkoitettu työkalupaketti.

Verkkokaupan tuotteet

No data was found
Products not found

Digimarkkinoinnin Palvelut

Kaikki palvelut räätälöidään asiakaslähtöisesti