Teen sinulle WordPress verkkosivut ja tarvittaessa WooCommerce verkkokaupan sekä hoidan projektin jälkeen sivuston teknisen ylläpidon joka kuukausi. Myös sisällön päivitykset ja sivuston jatkokehitys onnistuu sinun tarpeiden mukaan. Tutustu Digiagentin palveluihin ja verkkokauppaan. Ota yhteyttä sähköpostilla, niin keskustellaan lisää sinun tarpeista, toiveista ja tavoitteista. Yhteystiedot sivulta löydät kaiken tarvittavan yhteydenottoon. Toivottavasti kuulen sinusta pian!
Jokainen yritys tarvitsee

Nykyaikaiset verkkosivut yritykselle

Tuovat lisää asiakkaita ja kasvattavat myyntiä

Sisällysluettelo

Verkkosivut yritykselle

Verkkosivut yritykselle palvelu tähtää myyntiä lisääviin verkkosivuihin, jotka ovat yrityksen tärkein voimavara. WordPress verkkosivut ovat varma valinta kaiken kokoisille yrityksille, jotka haluavat rakentaa verkkosivuista myyntikoneen. Liiketoiminnan kannalta tehokas verkkosivusto houkuttelee uusia kävijöitä, herättää positiivista huomiota, kannustaa seuraamaan ja osallistumaan sekä auttaa muuttamaan kävijät maksaviksi asiakkaiksi.

Laadukkaat verkkosivut

Laadukkaat verkkosivut sisältävät kaikki tarvittavat toiminnallisuudet ja sisällöt uusien asiakkaiden hankintaan ja nykyisten asiakkaiden hyvään palveluun. Verkkosivuston jatkuva kehittäminen ja sisältöjen päivittäminen auttavat yritystä menestymään kovassa kilpailussa. Laadukkaat verkkosivut sisältävät seuraavia asioita.

 • Verkkosivuston toiminnallisuudet ohjaavat kävijää liiketoiminnan kannalta oikeisiin toimenpiteisiin
 • Verkkosivuston sisällöt herättävät positiivisen mielenkiinnon ja saavat kävijän tutustumaan yritykseen lisää
 • Sisällöt vakuuttavat kävijän siitä, että yritys osaa asiansa ja on erittäin potentiaalinen yhteistyökumppani
 • Yhteydenottotavat ja yhteystiedot helpottavat kävijää ottamaan yhteyttä yritykseen

Verkkosivujen tavoitteet

Mitä tavoitteita verkkosivustolla halutaan saavuttaa? Verkkosivustolla on useita tavoitteita, jotka kaikki tukevat yrityksen liiketoimintaa.

 • Hyvä verkkosivusto saa potentiaalisen asiakkaan ottamaan yhteyttä yritykseen yhteydenottolomakkeen avulla.
 • Hyvä verkkosivusto saa potentiaalisen asiakkaan tulemaan mukaan yrityksen sähköpostilistalle, koska hän tietää, että tarjolla on vinkkejä, neuvoja ja muuta lisäarvoa asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi.
 • Verkkosivuston tavoite voi olla, että asiakas varaa kalenterista ajan jatkokeskustelua varten.

Verkkosivujen hyödyt

Verkkosivujen pitää toimia aina oikein. Hyvin toimivat verkkosivut pitävät huolen sinun yrityksen imagosta ja brändistä. Hyvät verkkosivut sisältävät kaiken tarvittavan.

 • Hyvät verkkosivut palvelevat yrityksen strategiaa ja mahdollistavat menestymisen myös tulevaisuudessa.
 • Oikein rakennettuna verkkosivut tuovat sinulle lisää näkyvyyttä, asiakkaita ja myyntiä. Verkkosivut toimivat myyntikoneena, joka toimii vuorokauden jokaisena hetkenä.
 • WordPress on alustana joustava ja asiakkaan tarpeisiin mukautuva julkaisujärjestelmä. Elementor Pro sivunrakentajalla voidaan toteuttaa visuaalisesti ja toiminnallisesti riittäviä kokonaisuuksia, että yrityksen digimarkkinoinnin tavoitteet voidaan saavuttaa.
 • Hyvät WordPress verkkosivut ovat responsiiviset ja mukautuvat saumattomasti niin isolle tietokoneen näytölle kuin tabletille ja erityisesti mobiilissa kännykän näytölle.
 • Kaikki yritykset tarvitsevat nykyään mobiilit verkkosivut, joita voi käyttää missä ja milloin vain. Asiakkaita pitää pystyä palvelemaan jatkuvasti.
 • Verkkosivut hakukoneoptimoidaan, jotta ne löytyvät helposti Googlesta ja yritys saa ilmaista näkyvyyttä ja kävijöitä verkkosivuille. Kävijät muunnetaan maksaviksi asiakkaiksi prosessin seuraavissa vaiheissa.
 • Google Analytiikan avulla hoidetaan verkkosivuston seuranta, analysointi ja raportointi. Analytiikan avulla tiedetään kaikki tarvittava, että verkkosivuista voidaan rakentaa myyntikone, joka auttaa sinua myös liiketoiminnan kehityksessä.
 • Verkkosivujen laadukas sisältö eli tekstit, kuvat ja videot auttavat asiakasta ostoprosessin eri vaiheissa ja luottamuksen syntymisessä. WordPress + Elementor Pro yhdistelmällä saadaan sisällöistä täysi hyöty irti.

Verkkosivujen sisällöt

Minkälaista sisältöä verkkosivuille pitää tuottaa? Ketkä kuuluvat yrityksesi kohdeyleisöön? Minkälaisista sisällöistä he ovat kiinnostuneet? Millä hakusanoilla / hakulausekkeilla he etsivät sisältöä Googlesta tai verkkosivuston sisäisellä haku-toiminnolla? Kuinka moni internetin käyttäjä käyttää juuri näitä avainsanoja?

 • Verkkosivuille kannattaa kirjoittaa sisältöä, joka on aina ajantasalla eli ”ever green” sisältöä.
 • Yritysblogiin tulee kirjoittaa sisältöä, joka auttaa asiakasta ja vie häntä eteenpäin ostopolulla.
 • Sisältöjen tulee viestiä yrityksen toimintatavoista ja arvoista.
 • Tarjotaan kävijöille merkityksellistä ja yksilöllistä sisältöä, jota kävijät todennäköisesti myös jakavat spontaanisti sosiaalisessa mediassa.
 • Luodaan myös hyperlinkkejä tärkeinä pidetyille muille verkkosivustoille.
 • Verkkosivujen sisältöjen tulee antaa kävijöille sitä tietoa, jota käyttäjät ovat tulleet hakemaan.
 • Sopivien avainsanojen valinta on tärkeää hakukoneoptimoinnin onnistumisen kannalta. Katsotaan kuinka monta hakukyselyä näillä avainsanoilla tehdään. Tutkitaan kuinka paljon kilpailua näihin avainsanoihin liittyy.
 • Verkkosivuille tulee kirjoittaa paljon teksti sisältöä jo pelkästään Googlen hakukoneoptimointia varten.
 • Laadukkaalla verkkosivustolla on sisältöjä kaikissa formaateissa eli tekstinä, kuvina, videoina ja dokumentteina.

Verkkosivujen toteutus

Kun tehdään verkkosivut yritykselle sinun toiveet ja tarpeet huomioidaan prosessin kaikissa vaiheissa.

 • Katsotaan nykytilanne ja käydään keskustelu sinun toiveista, tarpeista ja tavoitteista.
 • Suunnitteluvaiheessa hahmotellaan verkkosivuston rakenne, valikot, fonttien tyylit ja koot sekä katsotaan valittavat värit. Tarvittavat sisällöt pyritään sopimaan mahdollisimman tarkasti.
 • Verkkosivujen toteutuksessa rakennetaan kaikkien sivujen sisältämät osiot ja moduulit sekä tehdään tarvittavat linkitykset. Toteutus voidaan tehdä kerralla julkaisuna tai sisältöä voidaan julkaista myös osissa, jos asiakas toimittaa sisältöä vaiheittain.
 • Tarvittavat sisällöt lisätään sivustolle. Sisällöt voidaan lisätä sivustolle sitä mukaan, kun niitä valmistuu. Sisältövastuut sovitaan yhdessä.
 • Verkkosivut julkaistaan, kun ne ovat valmiit. Tätä ennen sivustolle pääsy estetään WordPress lisäosan avulla. Vain käyttöoikeudet omaava henkilö pääsee näkemään keskeneräisen sivuston ja voi antaa palautetta.
 • Verkkosivut vaativat jatkuvaa ylläpitoa, että ne toimivat oikein ja turvallisesti. Ylläpidolla varmistetaan, että verkkosivuston viimeisin alustaversio on käytössä, teema ja lisäosat ovat ajan tasalla. Varmuuskopioinnista huolehditaan riittävän usein.
 • Kaikki verkkosivut vaativat jatkokehitystä, että liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin voidaan vastata myös digitaalisen markkinoinnin keinoin. Verkkosivuston alustaan, teemaan ja lisäosiin tulee jatkuvasti uusia ominaisuuksia, jotka pitää pystyä ottamaan hyötykäyttöön, että pysytään kehityksen kärjessä ja maksimoidaan taloudellinen lisäarvo yritykselle.

Etsitkö yhteistyökumppania?

Sinun tarpeiden mukaan tehdyt verkkosivut yritykselle valmistuu parhaiten sinun ja Digiagentin yhteistyöllä. Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää sinun tarpeista ja Digiagentin tarjoamista palveluista.

81 / 100

Sinua palvelee

Juha Savilaakso

Juha Savilaakso

Perustaja, Toimitusjohtaja
DI, KTM, Yrittäjä
Juha Savilaakso on diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri Oulun yliopistosta. Juhalla on myös jatko-opinnot Aalto yliopiston koulutusohjelmista Financial Executive ja Liiketoiminta 360 sekä yrittäjän ammattitutkinto Careeriasta. Nyt hän auttaa yrittäjiä ja yrityksiä menestymään digitaalisen markkinoinnin avulla.

Työkalut joita käytän

WordPress on ilmainen avoimeen lähdekoodiin perustuva julkaisujärjestelmä, jolla on tehty 35% internetissä olevista verkkosivuista – blogeista reaaliaikaisiin uutis-sivustoihin.
Elementor Pro on paras WordPress verkkosivujen rakentamiseen tarkoitettu työkalu. Elementoria käyttää miljoonat ammattilaiset.
Elementor verkkosivujen rakennukseen tarkoitettu työkalupaketti.
WordPress MultiLingual lisäosa WordPressiin, jolla tehdään monikielisiä verkkosivuja.

Ota Yhteyttä

Pyrin vastaamaan sinulle vuorokauden kuluessa.

Jaa tämän sivun sisältö

Jaa tämä Digiagentin sisältö sosiaaliseen mediaan tai kerro kaverille WhatsApilla tai sähköpostilla. Laita hyvä kiertämään!

Digimarkkinoinnin palvelut

Kaikki palvelut räätälöidään asiakaslähtöisesti