fbpx

Tarvitsetko tyylikkäät ja toimivat verkkosivut, mutta oma aika ja osaaminen ei tunnu riittävän?

Nykyaikaiset Verkkosivut Yritykselle

Tuovat lisää asiakkaita ja kasvattavat myyntiä

Myyntiä lisäävät verkkosivut ovat yrityksen tärkein voimavara. WordPress verkkosivut ovat varma valinta yritykselle, joka haluaa rakentaa verkkosivuista myyntikoneen – eikä vain digitaalista käyntikorttia. Tehokas verkkosivusto houkuttelee kävijöitä, herättää huomiota, kannustaa osallistumaan, tekee konversioista helppoja, osallistaa ja mukautuu.

Verkkosivujen Tavoitteet

Mitä asioita verkkosivujen avulla halutaan saavuttaa? Verkkosivuilla on useita tavoitteita, jotka kaikki tukevat liiketoimintaa.

Yhteydenotto

Hyvä verkkosivusto saa potentiaalisen asiakkaan ottamaan yhteyttä yritykseen yhteydenottolomakkeen avulla.

Sähköpostilista

Hyvä verkkosivusto saa potentiaalisen asiakkaan tulemaan mukaan yrityksen sähköpostilistalle, koska hän tietää, että tarjolla on vinkkejä, neuvoja ja muuta lisäarvoa asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi.

Kalenterivaraus

Verkkosivujen tavoite voi olla, että asiakas varaa kalenterista ajan jatkokeskustelua varten.

Laadukkaiden verkkosivujen hyödyt

Hyvät verkkosivut sisältävät kaiken tarvittavan:

Toimivat teknisesti

Verkkosivujen pitää toimia aina oikein. Hyvin toimivat verkkosivut pitävät huolen sinun yritysimagosta ja brändistä.

Lisäävät myyntiä

Oikein rakennettuna verkkosivut tuovat sinulle lisää näkyvyyttä, asiakkaita ja myyntiä. Verkkosivut toimivat myyntikoneena, joka toimii vuorokauden jokaisena hetkenä.

Tukevat strategiaa

Hyvät verkkosivut palvelevat yrityksen strategiaa ja mahdollistavat menestymisen myös tulevaisuudessa.

Joustavat muutoksissa

WordPress on alustana joustava ja asiakkaan tarpeisiin mukautuva julkaisujärjestelmä. Divillä pystytään toteuttamaan visuaalisesti ja toiminnallisesti riittäviä kokonaisuuksia, että yrityksen digimarkkinoinnin tavoitteet voidaan saavuttaa.

Responsiiviset

Hyvät WordPress verkkosivut ovat responsiiviset ja mukautuvat saumattomasti niin isolle tietokoneen näytölle kuin tabletille ja erityisesti mobiilissa kännykän näytölle.

Mobiilit

Kaikki yritykset tarvitsevat nykyään mobiilit verkkosivut, joita voi käyttää missä ja milloin vain. Asiakkaita pitää pystyä palvelemaan jatkuvasti.

U

Hakukoneoptimoidut

Verkkosivut hakukoneoptimoidaan, jotta ne löytyvät helposti Googlesta ja yritys saa ilmaista näkyvyyttä ja kävijöitä verkkosivuille. Kävijät muunnetaan maksaviksi asiakkaiksi prosessin seuraavissa vaiheissa.

Seuranta kunnossa

Google Analytiikan avulla hoidetaan verkkosivuston seuranta, analysointi ja raportointi. Analytiikan avulla tiedetään kaikki tarvittava, että verkkosivuista voidaan rakentaa myyntikone, joka auttaa sinua myös liiketoiminnan kehityksessä.

l

Sisältö markkinoi

Verkkosivujen laadukas sisältö eli tekstit, kuvat ja videot auttavat asiakasta ostoprosessin eri vaiheissa ja luottamuksen syntymisessä. WordPress + Divi yhdistelmällä saadaan sisällöistä täysi hyöty irti.

Verkkosivujen toteutus prosessina

Sinun toiveet ja tarpeet huomioidaan prosessin kaikissa vaiheissa.

1. Alkukartoitus

Katsotaan nykytilanne ja käydään keskustelu sinun toiveista, tarpeista ja tavoitteista.

2. Suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa hahmotellaan verkkosivuston rakenne, valikot, fonttien tyylit ja koot sekä katsotaan valittavat värit. Tarvittavat sisällöt pyritään sopimaan mahdollisimman tarkasti.

3. Toteutus

Verkkosivujen toteutuksessa rakennetaan kaikkien sivujen sisältämät osiot ja moduulit sekä tehdään tarvittavat linkitykset. Toteutus voidaan tehdä kerralla julkaisuna tai sisältöä voidaan julkaista myös osissa, jos asiakas toimittaa sisältöä vaiheittain. 

4. Sisältöjen lisääminen

Tarvittavat sisällöt lisätään sivustolle. Sisällöt voidaan lisätä sivustolle sitä mukaan, kun niitä valmistuu. Sisältövastuut sovitaan yhdessä.

5. Sivuston julkaisu

Verkkosivut julkaistaan, kun ne ovat valmiit. Tätä ennen sivustolle pääsy estetään WordPress lisäosan avulla. Vain käyttöoikeudet omaava henkilö pääsee näkemään keskeneräisen sivuston ja voi antaa palautetta.

6. Ylläpito

Verkkosivut vaativat jatkuvaa ylläpitoa, että ne toimivat oikein ja turvallisesti. Ylläpidolla varmistetaan, että verkkosivuston viimeisin alustaversio on käytössä, teema ja lisäosat ovat ajan tasalla. Varmuuskopioinnista huolehditaan riittävän usein.

7. Jatkokehitys

Kaikki verkkosivut vaativat jatkokehitystä, että liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin voidaan vastata myös digitaalisen markkinoinnin keinoin. Verkkosivuston alustaan, teemaan ja lisäosiin tulee jatkuvasti uusia ominaisuuksia, jotka pitää pystyä ottamaan hyötykäyttöön, että pysytään kehityksen kärjessä ja maksimoidaan taloudellinen lisäarvo yritykselle.

Verkkosivujen Sisältö

Minkälaista sisältöä verkkosivuille pitää tuottaa? Ketkä kuuluvat yrityksesi kohdeyleisöön? Minkälaisista sisällöistä he ovat kiinnostuneet? Millä hakusanoilla / hakulausekkeilla he etsivät sisältöä ja verkkosivustoasi? Kuinka moni internetin käyttäjä käyttää juuri näitä avainsanoja?

Sisällön laatu

Tarjotaan kävijöille merkityksellistä ja yksilöllistä sisältöä, jota kävijät todennäköisesti myös jakavat spontaanisti sosiaalisessa mediassa. luodaan myös hyperlinkkejä tärkeinä pidetyille verkkosivuille.

Avainsanat

Verkkosivujen sisällön tulee antaa kävijöille sitä tietoa, jota käyttäjät ovat tulleet hakemaan. Sopivien avainsanojen valinta on tärkeää hakukoneoptimoinnin onnistumisen kannalta. Katsotaan kuinka monta hakukyselyä näillä avainsanoilla tehdään. Tutkitaan kuinka paljon kilpailua näihin avainsanoihin liittyy.

Ajantasaisuus

Verkkosivuille kannattaa kirjoittaa sisältöä, joka on aina ajantasalla eli ”ever green” sisältöä. Tämän lisäksi on hyvä kirjoittaa blogiin myös artikkeleita, jotka ovat omaa sisältöä ja varmistaa, että se on ajantasaista.

Sisältötyypit

Verkkosivuille tulee kirjoittaa paljon teksti sisältöä jo pelkästään Googlea varten (hakukoneoptimointi). Tämän lisäksi sisältöä tulee olla myös muussa formaatissa eli käytetään kuvia, videoita ja infograafeja.

Katso Palveluiden Hinnat

LISÄARVOA DIGIMARKKINOINTIIN

Kiitos - Liittyminen Onnistui.

Pin It on Pinterest

Share This