fbpx

Digiagentti Oy

Suomen Motivoitunein Digitoimisto

Digiagentti Oy on Suomen motivoitunein digitoimisto, joka palvelee asiakkaitaan virtuaalisesti koko Suomessa. Asiakaskontaktit ja muu toiminta tapahtuu mahdollisimman paljon internetin välityksellä. Digiagentti hyödyntää tehokkaasti toiminnassaan ilmaisia ja maksullisia IT-työkaluja ja tietoverkkoja. Digiagentin toiminta on asiakkaiden liiketoimintamallit huomioivaa ja joustavaa. Digiagentti seuraa jatkuvasti digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median viimeisimpiä trendejä ja auttaa myös näin asiakkaitaan menestymään entistä paremmin. Kaikki Digiagentin palvelut räätälöidään asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti 100% tyytyväisyys takuulla.

Digiagentti yhdistää teorian ja käytännön menestyväksi liiketoiminnaksi.

Juha Savilaakso

Toimitusjohtaja, Digiagentti Oy

Missio

Missio on yrityksen toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Mission ajatellaan vastaavan kysymykseen siitä, mitä yrityksessä halutaan pysyvästi tehdä ja mihin yritys haluaa pidemmällä aikavälillä päästä. Missio liittyy vahvasti yrityksen perustarkoitukseen ja sen ydintoimintaan. Samoin se kertoo yrityksen roolista ja tehtävästä yhteiskunnassa.

Digiagentin missio on auttaa yrittäjiä ja yrityksiä menestymään liiketoiminnassa kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja nopeasti digitaalisen markkinoinnin avulla.

Metodi

Metodi tarkoittaa menetelmää, tapaa suorittaa määrämuotoisesti askel askeleelta edistyvä toimintoketju, jossa saavutetaan tavoiteltu tehtävä tai päämäärä. Sana metodi on johdettu kreikan kielen sanasta methodos, joka tarkoittaa sananmukaisesti ”kuljettava tie”.

Digiagentin työtavat ovat digitaaliset, virtuaaliset ja joustavat. Asiakkaan liiketoimintasuunnitelma ja -malli otetaan huomioon räätälöitäessä palvelutarjontaa.

Arvolupaus

Arvolupaus on yrityksen lupaus arvosta, jonka yrityksen tuote ja palvelu tuottaa asiakkaalle.

Digiagentin arvolupaus asiakkaalle sisältää sopivan hinnan ja korkean laadun. Työt tehdään ajoissa, sovitulla budjetilla ja laadukkaasti. Mahdollisiin poikkeamiin tai kiireelliseen avun tarpeeseen reagoidaan välittömästi eli esimerkiksi korjaukset verkkosivuille voidaan tehdä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Asiakkaan tarpeita kuunnellaan herkällä korvalla ja liiketoimintaa kehitetään sen mukaan.

Arvot Ohjaavat Toimintaa

Auttaminen

Jatkuva Kehittäminen

Rehellisyys

w

Kommunikointi

P

Positiivinen Asenne

Jatkuva Oppiminen

Brändi Kehittyy Sosiaalisessa Mediassa

Tutustu Digiagentin Palveluihin

Kerron sinulle miksi tarvitset näitä palveluita menestyäksesi liiketoiminnassa.

LIITY SISÄPIIRIIN

Saat viimeisimmät tiedot kätevästi sähköpostilla.

Kiitos - Tämä Onnistui!

Pin It on Pinterest

Share This